Garanti. 

Nåværende garantibetingelser gjelder i alle medlemsland i EU og EØS. Garanti tjenestene for private kunder bestemmes av lovgiving. Garantiperioden er 24 måneder. Den begynner med kjøpsdato.
For gyldige garantikrav skal 1Badstue.no innen rimelig tid, enten (1) reparere produktet eller tilby materialer for gratis reparasjon, alternativt (2) erstatte et defekt produkt med et nytt eller tilsvarende produkt, eller alternativt (3) hvis ingen av de ovennevnte alternativene er mulige, refundere produktets kjøpspris.
Garantien dekker ikke utstyr som er skadet på grunn av et uhell eller feilaktig bruk.
For å returnere produktet for reparasjon eller erstatning, må kjøperen pakke produktet i original emballasje, og sikre at produktet kan hentes av transportselskapet fra stedet der produktet først ble levert.
Instruksjoner for garantiprosedyren gis av 1Badstue.no etter skriftlig melding.

Reparasjon av produktet, erstatning eller refusjoner kan kun finne sted med skriftlig avtale med 1Badstue.no
1Badstue.no dekker leveringskostnadene for produktet tilbake til kunden bare hvis tilfellet er anerkjent som garanti.

Betingelser som garantikrav er bl.a (men ikke begrenset til)

*Forevise dokument som bekrefter kjøpet, dvs faktura eller en kvittering for kortbetaling
*Undersøke produktet for fullstendighet og transportskade med levering til stede. Rapportere i et transportdokument der man markerer eventuelle manglende pakker/deler eller enhver produktskade. Manglende eller defekte tømmerstrukturer skal forsynes eller erstattes med påfølgende levering av 1Badstue.no

Resten av garanti bestemmelsene kan fremsendes etter ønske. 
Den fulde tekst om garanti følger med kjøpskontrakten.