Særlige vilkår 

Vi rådgiver om plassering av badstuen din men vi tar ikke ansvar for plasseringen og om plasseringen er gyldig. 
Er dere ikke trygg kontakt da alltid kommunen eller din advokat om byggesaks forhold. 
Vær oppmerksom på, at noen kommuner har særlige love og regler i særlige soner for anleggelser av badstuer.
Ved fortrydelse av kjøp gjelder kjøpelovens regler. 

Vi har kopieret denne tekst fra den offenlige nettside Veiviseren. 


Bygningen må blant annet

  • være 50 kvadratmeter eller mindre
  • være minst 1,0 meter fra andre bygninger på tomta di
  • være minst 1,0 meter fra nabogrensa
  • ha mønehøyde på 4,0 meter eller mindre og gesimshøyde på 3,0 meter eller mindre (noen ganger er fasadene høyere enn enn disse målene. Dette skjer når bygningen er satt opp i skrått terreng, og måten mønehøyden og gesimshøyde måles på)
  • ikke brukes til beboelse eller overnatting
  • ikke ha kjeller
  • ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
  • ha en viss avstand til for eksempel sjø, vei og jernbanespor

Begrensninger for eiendommen

Det kan også være begrensninger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i kommunale dokumenter.

Her kan det finnes strengere begrensinger på:

  • hva du har lov til å bygge
  • hvor du har lov til å bygge 

    - og hvor stort du har lov til å bygge. 


Uansett er det lurt å kontakt kommunen der badstuen skal plasseres og høre til de regler der gjelder.