Fundament.

Flate overflater. 

Hovedideen til ethvert fundament er å løfte tønnebadstuen fra bakken, slik at trebenene ikke absorberer fuktighet. Det er også viktig at fundamentet er 100 % jevn og flat og ikke løfter seg i sidene.

Når badstuen veier fra 500 kg til 1600 kg trenger ikke badstuen noe grunnleggende fundament. Huskeregelen er å velge det flateste mulige stedet! Ujevne deler på overflaten kan føre til løs lukking av dører, tilting og brudd på badstue.

Betongfundament.

Et jordlag fjernes og stedet må komprimeres. Forskalingen er laget slik at betongplassen blir høyere enn bakkenivå.

Fylling av dreneringslag med oppstramming gjøres trinnvis. Første laget er sand, det andre laget er grus.

Nå armering inn i fundament

Etterpå fuging.

Fundamentet må stå og herde i minnst 3 uker. 

På stolpefot.

Denne fundamentstrukturen består av fliser nedgravd i bakken.
Flisene monteres langs badstuens omkrets og ved skjøtene som forbinder innvendige bærende vegger med skillevegger.
Materialet for å lage stolper kan være murstein, tre, monolittisk betong og annet sterk materiale.