Innføring.

Oppvarming. 

1.Start med små pinner, papir og en tenningsbrikett

2.La så litt større vedbiter komme inn i ovnen - vedbiter skal aldri være lengre
enn ca. 15 cm og 7 cm i bredden. I tillegg må ovnen aldri fylles for voldsomt da den kan selvantenne.


Temperatur.

1.Temperaturen bør aldri overstige ca. 90 grader.

2.Juster temperaturen kontinuerlig med ved hvis det ikke er varmt nok eller åpne døren hvis det er

for varmt og hold igjen med ved til ovnen.

Respekter.

Når du bruker badstuen:

1.Respekter alltid varmen og gå ut av badstuen hvis du blir svimmel!
2.Gravide kvinner bør ikke bruke badstuen i mer enn 5 minutter!
3.Alkohol bør ALDRI nytes i badstuen! 

Vær forsiktig!

1.Hell gjerne vann på steinene, men ALDRI saltvann da ovnen ruster raskt.

2.Bruk den lille tangen som festes med hyssing via benkene hvis ovnshåndtaket blir for varmt.
3.Berør aldri skorsteinen når ovnen er varm. 


Hvilken ved er best for en vedovn?

De ulike vedtypene har ulike egenskaper, og det finnes derfor ikke noe fasitsvar på hvilken type kløyv ved som passer best for din vedovn. Det avhenger av dine individuelle behov og preferanser. Totalt sett anbefaler vi imidlertid de harde treslagene nedenfor på grunn av deres gode brennverdi og lange brenntid. Her er våre topp 5:

1. Agnbøk

Agnbøk er et hardt treslag som er veldig tett og tungt. Den har den høyeste tettheten av alt ovnsbrensel på det danske markedet, noe som gjør den ideell for brenning i ovn. Agnbøk brenner sakte og jevnt og produserer mye varme. Det kan imidlertid være vanskelig å tenne, og av den grunn bør du alltid bruke tennings- og tenningsbokstaver når du skal tenne opp i awn bøk.

2. Bøk

Bøkeved er en populær vedtype til ovner, og det med god grunn. Bøk er en hard og tung tresort som sikrer god varmeutvikling og lang brenntid. Bøk holder lenge på glørne og avgir dermed varme over lengre tid. Den tynne barken til tresorten gir også et rent vedstykke som brenner jevnt og ser fint ut i vedkurven. Som agnebøk bør bøk tennes med tenningspinner, da det ellers kan være vanskelig å få fyr på den.

3. Ask

Ask er en middels hard tresort med mange gode egenskaper, bl.a. en brennverdi som er nesten like god som bøk, mens asketre er lettere å tenne. Med askeved til vedovnen får du god varme lenge, og veden er, akkurat som bjørkeved, dekorativ å se på når den ligger i vedkurven.

4. Eik

Eik er sammen med bøk og ask noe av det beste veden du kan få. Eik er en tung tresort med tykk bark, som gjør at det brenner godt i vedovner eller ovner. Ettersom eik er svært saktevoksende, utvikler den seg til en tung tresort, og har derfor høyere brennverdi. Når trær vokser sakte, er det kortere mellom kornringene. Den produserer ved med en kompakt kjerne som brenner sakte og gir god varme.

5. Bjørk

Bjørkeved har lavest brennverdi i topp 5, men er fortsatt en god tresort til bruk i vedovner. Bjørk gir vakre flammer og en deilig duft ved brenning. Bjørkeved er den foretrukne vedtypen til peiser og åpne peiser, da vedbitene inneholder svært få eller ingen kvist og derfor sjelden gnister. Bjørkeved er også lett å tenne.